Wszystko już było, czyli bramy piekielne Go nie przemogą

papież franciszek
Jak często dzisiaj wracamy do słów z Ewangelii według św. Mateusza, które mówią nie tylko o zbudowanie Kościoła, ale także o jego niezniszczalności? Jak często pamiętamy o tym, że Kościół jako Ciało Chrystusa jest wieczny, nawet gdy jego ziemscy przywódcy zbaczają z drogi prawdy i wiary?

W dobie zamętu i co najmniej kontrowersyjnych aktów, jakie wydaje i głosi papież Franciszek, trzeba nam o tej wierności Kościołowi i misji zleconej mu przez Pana Jezusa pamiętać...

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej - najważniejsze informacje o stowarzyszeniu

Żyjąc w dzisiejszych czasach, można odnieść smutne wrażenie, iż społeczeństwo odchodzi od wiary, a wyznawanie jej staje się coraz trudniejsze. Szerzące się zepsucie, fale apostazji, czy też coraz bardziej groźne zjawisko demoralizacji dzieci i młodzieży, wypływają z różnych źródeł, jednak mają pewien korzeń wspólny. To wrogość wobec Kościoła i tradycyjnego, pobożnego katolicyzmu. 

Ten blog mówi o tych zjawiskach, ale także o organizacjach obywatelskich, które stawiają im opór, prezentując społeczną, duchową i gospodarczą alternatywę dla świata antywartości. Jedną z takich organizacji jest zrzeszające katolików świeckich Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh im. ks. Piotra Skargi).

Co to jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej?

Kiedy w ostatniej dekadzie XX wieku środowiska katolickie coraz głośniej zaczynały działać w obronie tradycji, również w Polsce pojawiło się zainteresowanie takimi treściami. Ożywczy powiew wiary i optymizmu po końcówce epoki komunistycznej przyniosły lata dziewięćdziesiąte i dynamiczny wówczas pontyfikat papieża Jana Pawła II.

W 1999 roku grupa młodych działaczy katolickich postanowiła sformalizować swoją działalność w Krakowie. Na jej czele stał Sławomir Olejniczak - działacz społeczny, absolwent filozofii, pobożny młody katolik. To on został pierwszym i jak dotąd jedynym prezesem nowej organizacji, którą nazwano Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Działalność ta została zainspirowana przez TFP (Stowarzyszenie obrony Tradycji, Rodziny i Własności), z którym to od dekad związany był mentor młodych krakowskich działaczy, Leonard Przybysz.

Patronem kształtującego się środowiska został królewski kaznodzieja ks. Piotr Skarga. Członkowie Stowarzyszenia chcieli swoje akcje kształtować na wzór pobożności, dynamizmu i oddania sprawie Kościoła i Ojczyzny, jaki prezentował znany m.in. z "Kazań sejmowych" i "Żywotów świętych" jezuita. Skarga słynął z ciętego języka i niesamowitych umiejętności oratorskich, a jego publikacje do dzisiaj są doceniane nie tylko przez wiernych, ale też filologów, krytyków literackich. Duchowny za życia walczył z emanującą także na życie polityczne i gospodarcze reformacją, za co nierzadko był atakowany. Podobnie SKCh im. ks. Piotra Skargi zbiera niepochlebne opinie ze strony neokomunistycznych aktywistów i lewicowych mediów, jednak nieugięcie prowadzi swą misję.
SKCh im. ks. Piotra Skargi

Działalność SKCh im. ks. Piotra Skargi jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, ponieważ można naocznie zauważyć wszechobecne szerzące się zepsucie. Chodzi na przykład o przyzwolenie na pornografię, legalizację eutanazji i aborcji, a także antyrodzinnych związków partnerskich i pozwalanie homoseksualistom na adopcję niewinnych dzieci, wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół i szerzenie propagandy ideologicznych środowisk LGBTQ+.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh im. ks. Piotra Skargi) bierze czynny udział w życiu publicznym. Zajmuje się organizowaniem licznych konferencji, marszów, pikiet o tematyce wiary i pro life. Działalność dotyczy także publikowanie darmowego dwumiesięcznika Przymierze z Maryją, Polonia Christiana, jak i prowadzenie dostępnego dla wszystkich portalu PCH24.pl, na którym znajdują się rzetelne informacje na temat obecnej sytuacji na świecie i w Polsce. Co istotne, omawiana organizacja jest instytucją non profit, a więc nie zarabia na swoich działaniach.