Kategorie
organizacje dla katolików

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i walka z rewolucyjnymi siłami

Działające od blisko 25 lat krakowskie Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi to organizacja, która zdecydowanie walczy z o tradycje katolickie i chrześcijańskie zasady w życiu społecznym, kształtując przy tym wzorce moralne. Dzięki dynamicznie rozwijanej działalności medialnej, organizacja ta dociera już do liczonego w milionach grona odbiorców. Wszystko to bazuje na wsparciu indywidualnych darczyńców, którzy identyfikują się z misją Stowarzyszenia.

Jako pierwsi w Polsce na szeroką skalę rozpropagowali kult Matki Bożej Fatimskiej. Kolportowali wiedzę o objawieniach i tajemnicach, jakie Maryja przekazała w portugalskiej wiosce w 1917 r. trójce pastuszków. Środowisko skupione wokół Sławomira Olejniczaka, Sławomira Skiby i Arkadiusza Stelmacha w swoich kampaniach społecznych dokonywało rzeczy niemożliwych dla pojedynczej parafii czy nawet diecezji. Nie chodzi przy tym o piękne gesty wzmacniające katolicki przekaz, jak np. kilkukrotnie ponawianą w późniejszych latach peregrynację cudownej figury MB Fatimskiej, ale raczej o skalę działań ewangelizacyjnych, realizowanych głównie przy pomocy korespondencji pocztowej i telefonicznej.

Działalność medialna

Skargowcy szybko spostrzegli, że działalność społeczna bez wsparcia środków społecznego przekazu nie ma perspektyw. Stąd też Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – bo taka jest pełna nazwa organizacji – prowadzi wiele działań medialnych, które mają na celu, właśnie dzięki przekazowi audiowizualnemu, walkę z rewolucyjnymi siłami w Kościele i w polskim społeczeństwie. Na stronie internetowej PCh24.pl publikowane są artykuły, poruszające wiele istotnych tematów z życia Kościoła katolickiego, ze świata i z polskiej sceny polityczno-kulturalnej. Często też portal spod znaku PCh24.pl udostępnia bezpłatne ebooki o treściach pobożnościowych i konserwatywnych, jak np. „Hetmanka Kontrrewolucji”, czy „Władcy nowego świata. Religia Agendy 2030”.

Z kolei PCh24.tv to telewizja internetowa, umożliwiająca dostęp do materiałów filmowych związanych z Kościołem katolickim. Jest obecna na domenie pch24.tv (blisko pół mln wejść miesięcznie), jak również na kanale PCh24TV – Polonia Christiana w serwisie YouTube. Warto też wspomnieć o stronie oficjalnej Stowarzyszenia, pod adresem piotrskarga.pl to, na której publikowane są wieści dotyczące działalności stowarzyszenia (w tym zapowiedzi wydarzeń przez nie organizowanych), a także artykuły i felietony.

Widok strony głównej portalu PCh24.pl, kwiecień 2023

Dwumiesięcznik „Polonia Christiana”

Dwumiesięcznik „Polonia Christiana” to kolejne narzędzie, które pomaga w walce z rewolucyjnymi siłami w Kościele i w polskim społeczeństwie. W każdym numerze czasopisma znajdują się artykuły i felietony znanych i cenionych publicystów i redaktorów, m.in. Grzegorza Górnego, Krystiana Kratiuka, Jana Pospieszalskiego i wielu innych, w których poruszają oni ważne tematy związane z Kościołem i kulturą. Dwumiesięcznik ten jest wydawany od wielu lat i cieszy się dużą popularnością wśród osób, które interesują się sprawami Kościoła katolickiego.

Darczyńcy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi działa tylko dzięki wielkiej ilości darczyńców, którzy identyfikują się z jego misją. To oni przekazują środki finansowe, które pozwalają na prowadzenie działań medialnych, organizację ogólnopolskich wydarzeń jak Tydzień Życia i Rodziny czy też wielkich akcji protestacyjnych w obronie prawa katolików do ekspresji swojej wiary w przestrzeni publicznej, bez szykan i ataków ze strony lewicowych działaczy.

Bez wsparcia Darczyńców – głównie osób indywidualnych w średnim wieku, przekazujących niewielkie kwoty – Stowarzyszenie nie byłoby w stanie prowadzić swojej działalności. Warto wspomnieć, iż wśród donatorów Stowarzyszenia można znaleźć także drobnych przedsiębiorców i emerytów.

Podsumowanie

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej to organizacja, która skutecznie walczy z rewolucyjnymi siłami w Kościele i w polskim społeczeństwie. Dzięki działalności medialnej, prowadzonej przez wspomniane wyżej media pch24.pl, pch24.tv i piotrskarga.pl, a także wydawaniu dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, organizacja ta może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Wspierają ją darczyńcy, którzy identyfikują się z jej misją.