Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi w Krakowie

Już wieki temu sam Jezus podkreślał istotę bycia we wspólnocie. Dla osoby wierzącej taką wielką wspólnotą duchową jest naturalnie Kościół Katolicki. Jednak katolicy mogą i powinni także działać na własną rękę, pozyskując dla celów ewangelizacyjnych innych świeckich. Właśnie na szerzeniu Słowa Bożego oraz Tradycji Kościoła skupiają się organizacje katolików świeckich. W Polsce jest ich bardzo wiele, choć wyróżnić można te największe i działające najprężniej: środowisko toruńskie (Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik), czy też środowisko krakowsko-warszawskie: tu należy wymienić Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, czy też media takie jak PCh24.pl. Dlaczego warto zainteresować się tymi organizacjami?

SKCh im. ks. Piotra Skargi

Jako przykład weźmy Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Okres obalenia komunizmu w Polsce zrównał się z powstaniem wielu ruchów konserwatywnych katolików, którzy postanowili walczyć o zachowanie chrześcijańskich zasad w życiu publicznym. Zainspirowało to także licznych Polskich wiernych, którzy postanowili założyć organizację o podobnych poglądach. Na początku XXI wieku Sławomir Olejniczak wraz ze współpracownikami założyli Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Kraków to rodzime miasto tej instytucji, które skądinąd posiada silne, chrześcijańskie korzenie.

Instytut ks. Skargi w Krakowie

Patron Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi

Nieprzypadkowe jest także wybranie patrona. Piotr Skarga był polskim duchownym, który nie bez powodu jest określany jako czołowy przedstawiciel rodzimej kontrreformacji. Był słynny ze swoich ognistych przemów przeciwnych działaniom heretyków. Starał się przekonywać ludzi do pełnego zawierzenia Bogu, ponieważ tylko w ten sposób można odnaleźć spokój w życiu. Podobnie Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi walczy z obecnie szerzącymi się patologiami. Tym razem nie chodzi co prawda o reformację, ale wojujące lobby LGBT, a także wszechobecne namawianie dzieci do edukacji seksualnej, propagowanie aborcji i eutanazji, przyzwolenie dla pornografii i odejście od wartości, na których zbudowano Europę, takich jak rodzina i własność.
SKCh im. ks. Piotra Skargi